måndag 2 april 2012

Makt, kön och kvinnors organisering

Jag vill tacka för att jag fått förtroendet att vara ordförande för Vänsterpartiets kvinnonätverk. Vänsterpartiet är ett modigt parti som väljer att inse att det som finns omkring oss, i omvärlden, också finns inom det egna partiet. Inget parti eller organisation kan någonsin bli en isolerad ö, fri från samhällets strukturer. Vi bär dem med oss, som människor, på möten, konferenser och i det dagliga partiarbetet. Vi kommer aldrig att totalt kunna utplåna interna maktstrukturer, men att inte ens försöka är inte ett alternativ för ett feministiskt parti.

Alla kvinnor kommer aldrig att tycka exakt samma sak, om vare sig feminism eller andra politiska områden. Och det är heller inte önskvärt. Men en grundläggande solidaritet och ett systerskap oss emellan är nödvändigt. Det behövs när vi håller med varandra, men lika viktigt är det i de stunder då vi inte gör det. Jag har jobbat mycket med dessa frågor både inom Vänsterpartiets framtidskommission men också som ordförande för Ung Vänster. Här kan man läsa mer om det. Arbetet med internfeminismen måste vara konkret och systematiskt. Det är ingen engångsinsats eller enmansprojekt. Det ska inte bara bli något som vi alla pratar om, och som stannar vid en god tanke om hur det borde vara. Tvärtom. Det arbetet ser jag fram emot att få delta i ute i distrikt och partiföreningar. Det kan handla om att ordna kurser för bara kvinnor i retorik, ekonomisk politik eller antirasism. Vänsterpartiet har medvetet valt att inte ha ett kvinnoförbund som främst fokuserar på feministisk utåtriktad politik. Det ska vara en uppgift för hela partiet.

Det politiska med att kvinnor organiserar sig tillsammans, ligger just i att vi träffas, i de egna rummen. Ibland kommer det att handla om att diskutera kvinnors villkor och feminism, men det kan lika gärna vara för att utvecklas inom ett annat område. Exakt hur vi kommer att jobba framöver och hur nätverket ska organiseras, ber jag att få återkomma om, tillsammans med de kvinnopolitiskt ansvariga i partistyrelsen.

Jag är glad och stolt över att få leda Vänsterpartiets arbete med kvinnors organisering. Tillsammans med andra kvinnor i partiet kan vi spränga murar, förändra och förbättra. Fortsätta att bygga på de segrar som kvinnor inom vänstern tidigare vunnit åt oss, segrar som är själva grunden till att det utrymmet vi förfogar över idag finns. Visa vår tacksamhet genom att bryta ny mark, göra varandra en stor tjänst och bana vägen för framtida kvinnors arbete inom vänstern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar