lördag 9 juni 2012

Ministerstyre


Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni anser att Vänsterpartiets satsning på att bli Sveriges mest jämställda organisation är dålig. Hon tycker att arbetet med självförsvar för tjejer är särskilt illa. Ministern verkar tro att vi kvinnor i V enbart omger oss med männen i partiet. Då hon i en kommentar oroar sig för att vi ska behöva försvara oss mot våra manliga kollegor. Nu är det ju så att självförsvaret, som knappast bara handlar om att få försvara sig mot hotfulla situationer, inte bara kan användas på partikongresser och konferenser. Nej, det är så fiffigt att man även kan nyttja det på sin fritid. Självförsvaret handlar också om att våga ta större plats och stärka sitt självförtroende i alla möjliga situationer.

Vänsterpartiet satsar också på utbildningar i internfeminism för alla styrelser och valberedningar, separatistiska träffar och retorikutbildning för kvinnor. Sedan toppar vi det hela med utbildningar och arbete med konkret feministisk politik. Så ministern behöver inte oroa sig för kvinnorna i Vänsterpartiet.

Däremot ska hon oroa sig för de ekonomiska klyftorna som växer mellan män och kvinnor, kvinnors levnadsvillkor och det sexualiserade våldet. Allt detta kräver politiska lösningar, kanske ett huvudbry för Sabuni att ta på allvar. Men jag är inte den som är den, hon är mer än välkommen attprova ett pass i självförsvar. Alla kvinnor har rätt att få känna sig trygga. Förresten, varför inte bjuda in hela regeringen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar