torsdag 15 december 2011

Från ord till handling

Jag skriver i Flamman om Framtiden. Läs den som vill.
Vänsterpartiet är bra på att debattera frågor som kan vara viktiga rent principiellt men som sällan berör många. Exempelvis frågan om Libyen eller om surrogatmödraskap. Sämre är vi på att formulera en socialistisk strategi, tala om makt och ägande och om hur vi ska utveckla vår ekonomiska politik. Det är områden som utgör grunden till vårt existensberättigande och därför måste vi bli bättre på att ta oss an detta. Artikel i Flamman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar